Disclaimer / Privacy beleid


Algemeen

Dutch Housing Centre BV stelt het op prijs dat u geïnteresseerd bent in onze producten en diensten. Alle
informatie die Dutch Housing Centre BV op internet vermeld is met zorg samengesteld. Aan de inhoud van
deze informatie kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend. Dutch Housing Centre BV accepteert
geen aansprakelijkheid voor schade voortvloeiend uit onjuiste informatie of anderszins.

 

Copyright

Alle (auteurs-)rechten op deze informatie te weten teksten, afbeeldingen, software of informatie in andere
vorm, komen toe aan Dutch Housing Centre BV. Informatie van Dutch Housing Centre BV, ongeacht de
verschijningsvorm, zoals teksten, afbeeldingen, of software, mag niet worden gewijzigd, gereproduceerd,
getransporteerd of gedistribueerd zonder vooraf verkregen schriftelijke toestemming van Dutch Housing Centre
BV.

 

Privacy beleid

Wij hechten veel waarde aan het beschermen van de persoonlijke gegevens die u aan ons verstrekt. Bij het
verwerken van de gegevens respecteren wij uw privacy, onder andere door naleving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

 

Doel van de gegevensverwerking

Bij bezoek aan onze website kunnen wij gegevens van u verwerken, bijvoorbeeld wanneer u een
contactformulier op de website heeft ingevuld.
Door ons deze informatie te verstrekken gaat u akkoord dat wij deze gegevens gebruiken voor onder andere het
accepteren van uw aanvraag, het uitvoeren van de overeenkomst, risicobeheer en marketingdoeleinden.

 

Openbaarmaking van persoonlijke informatie

We kunnen informatie over u verstrekken aan onze medewerkers en agenten om eventuele producten en
diensten die door Dutch Housing Centre BV aan u verstrekt zijn te beheren.
Wij zullen uw persoonlijke gegevens niet bekend maken aan derden, tenzij u toestemming heeft gegeven voor
een dergelijke openbaarmaking of als we daartoe verplicht zijn door de wet. Mocht u onze Algemene
Leveringsvoorwaarden of de gebruiksvoorwaarden schenden of als we verplicht zijn uw persoonlijke gegevens
openbaar te maken of te delen om te voldoen aan een wettelijke verplichting, kunnen wij uw informatie
bekend maken aan een bevoegde autoriteit. Dit kan onder meer het uitwisselen van informatie met andere
bedrijven en organisaties betreffen met het oog op bescherming tegen fraude en vermindering van het
kredietrisico. Bij het openbaar maken van persoonlijke informatie wordt volledig in overeenstemming
gehandeld met de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

 

Informatiebeveiliging

Wij bewaren uw persoonlijke gegevens op servers in een beveiligde omgeving die bescherming biedt tegen
ongeoorloofde toegang , publicatie en ongeoorloofd gebruik van de gegevens door onbevoegden binnen en
buiten onze organisatie.

 

Gebruik van cookies

Cookies zijn kleine gegevensbestanden die een website die u bezoekt kan bewaren op uw computer. Onze
website maakt geen gebruik van cookies

Wijzigingen van deze bepalingen

Wij behouden ons het recht voor om de informatie (waaronder teksten, foto’s illustraties en verwijzingen naar
anders websites) op onze website op ieder moment te wijzigen zonder dat vooraf aan te kondigen. Wij raden u
aan deze bepalingen regelmatig te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte blijft.

 

Toepasselijk recht

Op het gebruik en informatie van onze website is Nederlands recht van toepassing. De Nederlandse rechter is
bij uitsluiting bevoegd te oordelen over eventuele geschillen die in verband met deze website kunnen ontstaan.

 

Contact

Indien u na het lezen van bovenstaande vragen heeft kunt u contact met ons opnemen via email:
info@dutchhousing.nl of schriftelijk aan: Dutch Housing Centre BV – Valeriusstraat 174 hs, 1075 GH Amsterdam