Disclaimer / Privacy beleid


Algemeen

Dutch Housing Centre BV stelt het op prijs dat u geïnteresseerd bent in onze producten en diensten. Alle informatie die Dutch Housing Centre BV op internet vermeld is met zorg samengesteld. Aan de inhoud van deze informatie kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend. Dutch Housing Centre BV accepteert geen aansprakelijkheid voor schade voortvloeiend uit onjuiste informatie of anderszins.

 

Copyright

Alle (auteurs-)rechten op deze informatie te weten teksten, afbeeldingen, software of informatie in andere vorm, komen toe aan Dutch Housing Centre BV. Informatie van Dutch Housing Centre BV, ongeacht de verschijningsvorm, zoals teksten, afbeeldingen, of software, mag niet worden gewijzigd, gereproduceerd, getransporteerd of gedistribueerd zonder vooraf verkregen schriftelijke toestemming van Dutch Housing Centre BV.

 

Privacy beleid

Wij hechten veel waarde aan het beschermen van de persoonlijke gegevens die u aan ons verstrekt. Bij het verwerken van de gegevens respecteren wij uw privacy. Sinds 25 mei 2018 is de nieuwe privacy wetgeving (AVG) van kracht. Met de nieuwe privacywetgeving worden uw persoonlijke gegevens beter beschermd. Ons privacybeleid is vernieuwd en voldoet aan de nieuwe privacyregels.

Daarmee zijn uw gegevens bij ons in vertrouwde handen. Zorgvuldigheid staat daarin altijd centraal. Bekijk voor meer informatie onze “privacy verklaring”. Hier leest u welke gegevens wij van u bewaren, waarom we dit doen en voor hoelang.

 

Doel van de gegevensverwerking

Bij bezoek aan onze website kunnen wij gegevens van u verwerken, bijvoorbeeld wanneer u een contactformulier op de website heeft ingevuld. Door ons deze informatie te verstrekken gaat u akkoord dat wij deze gegevens gebruiken voor onder andere het accepteren van uw aanvraag, het uitvoeren van de overeenkomst, risicobeheer en marketingdoeleinden.

 

Openbaarmaking van persoonlijke informatie

We kunnen informatie over u verstrekken aan onze medewerkers en agenten om eventuele producten en diensten die door Dutch Housing Centre BV aan u verstrekt zijn te beheren. Wij zullen uw persoonlijke gegevens niet bekend maken aan derden, tenzij u toestemming heeft gegeven voor een dergelijke openbaarmaking of als we daartoe verplicht zijn door de wet. Mocht u onze Algemene Leveringsvoorwaarden of de gebruiksvoorwaarden schenden of als we verplicht zijn uw persoonlijke gegevens openbaar te maken of te delen om te voldoen aan een wettelijke verplichting, kunnen wij uw informatie bekend maken aan een bevoegde autoriteit. Dit kan onder meer het uitwisselen van informatie met andere bedrijven en organisaties betreffen met het oog op bescherming tegen fraude en vermindering van het kredietrisico. Bij het openbaar maken van persoonlijke informatie wordt volledig in overeenstemming gehandeld met de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

 

Informatiebeveiliging

Wij bewaren uw persoonlijke gegevens op servers in een beveiligde omgeving die bescherming biedt tegen ongeoorloofde toegang , publicatie en ongeoorloofd gebruik van de gegevens door onbevoegden binnen en buiten onze organisatie.

 

Gebruik van cookies

Cookies zijn kleine gegevensbestanden die een website die u bezoekt kan bewaren op uw computer. Onze website maakt gebruik van cookies. Bekijk hiervoor onze cookieverklaring.

 

Wijzigingen van deze bepalingen

Wij behouden ons het recht voor om de informatie (waaronder teksten, foto’s illustraties en verwijzingen naar anders websites) op onze website op ieder moment te wijzigen zonder dat vooraf aan te kondigen. Wij raden u aan deze bepalingen regelmatig te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte blijft.

 

Toepasselijk recht

Op het gebruik en informatie van onze website is Nederlands recht van toepassing. De Nederlandse rechter is bij uitsluiting bevoegd te oordelen over eventuele geschillen die in verband met deze website kunnen ontstaan.

 

Contact

Indien u na het lezen van bovenstaande vragen heeft kunt u contact met ons opnemen via email:
info@dutchhousing.nl of schriftelijk aan: Dutch Housing Centre BV – Valeriusstraat 174 hs, 1075 GH Amsterdam